home
“Winnaars hebben een plan!”

Gebreken

Schade aan het huurgenot

Onder gebrek wordt in het huurrecht verstaan een eigenschap van het gehuurde, waardoor het huurgenot wordt geschaad.

Verplichtingen van verhuurder

De verhuurder is verplicht om op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen.
De verplichting gebreken te verhelpen geldt niet voor “kleine herstellingen”. Dit omvat in beginsel hetgeen normaal tot het huurdersonderhoud gerekend wordt.

Verhalen/verrekenen van kosten

Als de verhuurder een gebrek niet verhelpt, kan de huurder dit zelf doen en de daarvoor gemaakte redelijke kosten op de verhuurder verhalen. De huurder mag die kosten ook verrekenen met de huurprijs. Zolang een gebrek niet is verholpen, kan de huurder een “daaraan evenredige vermindering” van de huurprijs vorderen. 

Voor meer informatie over dit onderwerp belt u met mr. Axel de Groot op telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten