home
“Winnaars hebben een plan”

Huurprijsvaststelling

Huurovereenkomsten met betrekking tot detailhandelbedrijfsruimte zijn bedoeld om lang te lopen (in beginsel in ieder geval tien jaar). In een dergelijke periode kunnen zich marktontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op de huurprijs.

Regeling (periodieke) huurprijsvaststelling

In de wet is daarom een regeling opgenomen voor (periodieke) huurprijsvaststelling. De hoofdregel is dat in ieder geval eens in de vijf jaar de huurprijs nader kan worden vastgesteld. Daarbij wordt gelet op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse, gedurende de vijf voorgaande jaren.

Deskundigenadvies bij huurprijsvaststelling

Een verzoek tot nadere huurprijsvaststelling kan alleen worden gedaan als er een deskundigenadvies bijgevoegd is. Als huurder en verhuurder het niet eens kunnen worden over de in te schakelen deskundige, kan de rechter de deskundige aanwijzen.
Het deskundigenadvies werd tot voor kort gevraagd aan de bedrijfshuuradviescommissie, zijnde een aan de Kamer van Koophandel gelieerde onafhankelijke commissie van deskundigen (KvK), doch deze heeft haar werkzaamheden beƫindigd.

De nadere huurprijsvaststelling kan zowel tot een verhoging als tot een verlaging van de huurprijs leiden. De kantonrechter bepaalt met ingang van welke datum de nieuwe huurprijs verschuldigd is.

Voor meer informatie over dit onderwerp belt u met mr. Axel de Groot op telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten