home
“Winnaars hebben een plan”

Indeplaatsstelling

Het komt voor dat de huurder zijn bedrijf wil verkopen. Vaak kan de huurder alleen een goede opbrengst realiseren, wanneer hij ook de huurovereenkomst aan zijn koper over kan dragen.

Overdragen huurovereenkomst bij verkoop

Dit heet indeplaatsstelling. De huurder kan aan de verhuurder toestemming vragen om een andere huurder, die het bedrijf gaat voortzetten, in zijn plaats te stellen. Indien de verhuurder daarmee niet akkoord gaat, kan machtiging gevraagd worden aan de kantonrechter.

Zwaarwichtig belang

De rechter beslist “met inachtneming van de omstandigheden van het geval”. Indeplaatsstelling wordt alleen toegewezen als de huurder daarbij een zwaarwichtig belang heeft. Indeplaatsstelling wordt afgewezen als de huurder niet voldoende waarborgen biedt voor een volledige nakoming van de huurovereenkomst en voor een behoorlijke bedrijfsvoering.

Koopovereenkomst

De huurder/verkoper dient dit ook goed te regelen in zijn koopovereenkomst met de koper/in de plaats te stellen huurder.

Voor meer informatie over dit onderwerp belt u met mr. Axel de Groot op telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten