home
“Winnaars hebben een plan”

Medehuur

Medehuurders zijn personen die samen met de huurder in de woning wonen en dezelfde rechten hebben als de huurder.

Wie zijn medehuurder

De echtgenoot en de geregistreerd partner van de huurder zijn van rechtswege (derhalve automatisch) medehuurder. Andere personen met wie de huurder samenwoont (bijvoorbeeld een meerderjarig inwonend kind) kunnen een aanvraag indienen om medehuurder te worden. Het moet dan wel gaan om iemand die in de woning zijn hoofdverblijf heeft en met de huurder een "duurzame gemeenschappelijke huishouding" voert.

Rechten medehuurder

Indien de verhuurder daaraan niet wil meewerken, kan een verzoek bij de rechter worden ingediend. De positie van medehuurder is van groot belang wanneer de huurder verhuist of overlijdt. De medehuurder wordt dan huurder, met alle rechten (en plichten) van dien.

Voor meer informatie over dit onderwerp belt u met mr. Axel de Groot op telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten