home
“Winnaars hebben een plan”

Overige bedrijfsruimten/kantoren

Deze bedrijfsruimte dient onderscheiden te worden van de zogenaamde detailhandel- of middenstandsbedrijfsruimte bedoeld in artikel 290 BW.

Opslagruimten en kantoren

Tot overige bedrijfsruimte behoren bijvoorbeeld opslagruimten en kantoren. Voor de aanpassing van het Burgerlijk Wetboek werd deze bedrijfsruimte wel aangeduid als huurwetbedrijfsruimte, aangezien de toepasselijke wettelijke regels in de afzonderlijke huurwet te vinden waren. Nu is het geregeld in artikel 230a BW.

Artikel 230a BW / ontruimingsbescherming

Dit artikel regelt uitsluitend ontruimingsbescherming. Voor opzegging van deze huurovereenkomsten gelden geen wettelijke opzegtermijnen of beëindigingsgronden. Aangenomen wordt dat dit niet nodig is nu andersom bij middenstandsbedrijfsruimte geen sprake zou zijn van plaatsgebondenheid/plaatsgebonden investeringen.

Ontruimingsbescherming aanvragen

Als een huurder van dergelijke bedrijfsruimten met een opzegging van de huur geconfronteerd wordt, kan hij zich wenden tot de kantonrechter en ontruimingsbescherming vragen. Hij dient dat te doen binnen twee maanden na de datum waartegen is opgezegd.
De kantonrechter kan ontruimingsbescherming verlenen gedurende een jaar; dat kan twee maal met een jaar worden verlengd.

Gedurende de ontruimingsbescherming, hoeft de huurder het pand niet te ontruimen.

Bij de vraag of de huurovereenkomst dient te eindigen dan wel de huurder ontruimingsbescherming dient te hebben, worden alle omstandigheden en belangen afgewogen.

Wanneer wordt ontruimingsbescherming toegewezen

Ontruimingsbescherming wordt toegewezen wanneer de belangen van de huurder ernstiger geschaad worden door ontruiming dan die van de verhuurder bij voortzetting van de huur. De huurder kan geen ontruimingsbescherming krijgen indien sprake is van onbehoorlijk gebruik van het gehuurde, overlast of wanbetaling.

Kantonrechter kan huurprijs herzien

In het kader van een procedure over de ontruimingsbescherming, kan de kantonrechter de huurprijs herzien.

Voor dit soort bedrijfsruimte komt het dus aan op wat er in de huurovereenkomst is geregeld.

Voor meer informatie over dit onderwerp belt u met mr. Axel de Groot op telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten