home
“Voetgangers en fietsers genieten
extra bescherming tegen schade
bij verkeersongevallen met een motorrijtuig.”

Voetgangers en fietsers in het verkeer

Voetgangers en fietsers zijn in het verkeer natuurlijk veel kwetsbaarder dan auto’s. Om die reden gelden voor voetgangers en fietsers bijzondere, beschermende regels als zij worden aangereden door een motorrijtuig. Bij motorrijtuig moet u niet alleen denken aan auto’s en motoren, maar ook bromfietsen, tractors, trams etc.

100% aansprakelijkheid bij kinderen onder de 14 jaar

Hoe worden voetgangers en fietsers beschermd in het verkeer? Allereerst moet onderscheid gemaakt worden tussen fietsers en voetgangers jonger dan 14 jaar en ouder dan 14 jaar. Is er een kind jonger dan 14 jaar bij het ongeval betrokken, dan is de gemotoriseerde verkeersdeelnemer vrijwel altijd voor 100% aansprakelijk voor de schade van het kind. Ook in de situatie dat bijvoorbeeld de automobilist eigenlijk geen enkel verwijt treft en het kind “dom” gehandeld heeft, zoals zonder op te kijken de weg over te steken, dan nog is de automobilist 100% aansprakelijk. Alleen als de gemotoriseerde kan aantonen dat bij het kind sprake was van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid, dan gaat de 100% regel niet op. Maar in de praktijk blijkt dat praktisch nooit het geval te zijn.

Is er sprake van overmacht

Is de voetganger of fietser ouder dan 14 jaar, dan moet eerst worden vastgesteld of sprake is van overmacht aan de zijde van de gemotoriseerde. Dit is vrijwel nooit het geval, want van de gemotoriseerde verkeersdeelnemers wordt een grote mate van oplettendheid verwacht en ook de mogelijkheid om te anticiperen op bepaalde mogelijke verkeerssituaties. Is geen sprake van overmacht, dan is de gemotoriseerde verkeersdeelnemer in ieder geval voor 50% aansprakelijk voor de schade van de fietser/voetganger. Voor de overblijvende 50% moet worden vastgesteld of de schade mede is ontstaan door gevaarlijk gedrag van de fietser/voetganger. Is dat het geval, dan kan het zijn dat de fietser/voetganger niet meer dan de bodem van 50% van zijn schade vergoed krijgt. Het kan ook zijn dat een regeling wordt getroffen tussen 50 en 100%.

Ernst van het letsel/ernst van gemaakte fout

Na het vaststellen van de invloed van de gedragingen van de gemotoriseerde en ongemotoriseerde verkeersdeelnemers moet nog worden gekeken of een laatste correctie moet worden toegepast, bijvoorbeeld vanwege de ernst van het letsel of de sterk uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten. Het kan dus zo zijn dat een rechter van oordeel is dat een fietser voor 50% het ongeval aan zichzelf te danken heeft, maar dat de fietser zo ernstig gewond is geraakt dat de rechter van oordeel is dat de fietser toch bijvoorbeeld 75% van zijn schade vergoed moet krijgen.

Advocaatkosten zijn voor rekening van aansprakelijke

Bent u als fietser of voetganger slachtoffer van een verkeersongeval, dan is het altijd raadzaam om u te laten bijstaan door een deskundige. De kosten van een letselschade advocaat komen ook als schadepost voor rekening van de aansprakelijke. Neem contact op voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u vrijblijvend bellen met een van onze advocaten op telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten