home
“Ouders zijn aansprakelijk voor kinderen tot 14 jaar.
Vaak valt schade door kinderen onder de
aansprakelijkheidsverzekering van de ouders.”

Aansprakelijkheid voor kinderen

Uw deugnietje van 10 jaar heeft al 5 weken vakantie en verveelt zich. Ineens bedenkt hij iets grappigs: hij heeft nog dun nylon garen, dat hij bij zijn goocheltrucs gebruikt, in de kast liggen. Hij besluit een draad buiten in de voortuin van boom tot boom te spannen op enkelhoogte. Vervolgens verstopt hij zich achter de struiken. Nu maar afwachten of hij kan lachen. Hij hoeft niet lang te wachten, want 10 minuten later komt de postbode langs. Die is druk in de weer met de stapel brieven in zijn hand, loopt niets vermoedend naar de deur en struikelt inderdaad over de nylon draad. Er valt echter niet veel te lachen: de postbode loopt een ernstige enkelbreuk op. Hij stelt u als ouders van deze deugniet aansprakelijk. Bent u ook aansprakelijk?

Wanneer bent u als ouder aansprakelijk

De wetgever heeft bepaald dat ouders aansprakelijk zijn voor gedragingen van hun kinderen tot 14 jaar. Voor gedragingen van kinderen in de leeftijd van 14 en 15 jaar zijn ouders ook nog aansprakelijk, tenzij de ouders niet kan worden verweten dat zij de gedragingen van het kind niet hebben voorkomen. In ons voorbeeld zou u dus wel aansprakelijk zijn voor uw kind van 14, die hetzelfde zou uitspoken als u thuis bent en ziet wat het kind aan het doen is. In dat geval heeft u de plicht om hem dat te beletten. Was u evenwel boodschappen aan het doen en had u geen idee wat uw 14-jarige aan het uitspoken was, dan kan het ongeluk u niet worden verweten. Een 14-jarig kind mag immers wel alleen worden gelaten. U hoeft daarop niet 100% toezicht te houden.

Is het kind 16 jaar of ouder, dan bent u als ouders niet meer aansprakelijk voor de gedragingen van het kind, maar is het kind voor zijn eigen gedragingen aansprakelijk.

Vergoeding van de schade

Overigens is in de praktijk vaak sprake van een AVP verzekering (Aansprakelijkheidsverzekering particulieren), die de schade aan het slachtoffer vergoedt. Vaak is sprake van een gezinspolis, waarop ook 16- t/m 18-jarigen zijn verzekerd, zodat het slachtoffer in ieder geval wel zijn schade vergoed krijgt.

Slachtoffer, neem vrijblijvend contact op

Bent u slachtoffer van een ongeval waarvoor een kind of zijn ouder aansprakelijk is? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden voor vergoeding van uw schade te bespreken.

Voor meer informatie over dit onderwerp belt u met een van onze advocaten op telefoonnummer 072-5744409.
 

Boddaert Advocaten