home
“Sport en Spel is van alle tijden
en letsel daardoor ook.”

Ongevallen in sport- en spelsituaties

Aansprakelijkheid tijdens het sporten

Als u een ongeval overkomt tijdens het sporten of in spelsituaties door toedoen van een ander, dan kan die ander daarvoor aansprakelijk zijn in bepaalde situaties. De aansprakelijkheid wordt echter minder snel aangenomen dan in het normale leven. Als iemand op straat loopt en een ander laat hem expres struikelen waardoor hij valt en letsel oploopt, zal die persoon aansprakelijk zijn voor de gevolgen. Maar als iemand tijdens een voetbalwedstrijd wordt getackeld en daardoor valt, zal de tegenstander niet zo snel aansprakelijk zijn. Een sport als bijvoorbeeld voetbal brengt nu eenmaal risico's met zich mee. Men moet dan ook accepteren dat een medespeler wel eens, in de hitte van de strijd, de regels overtreedt. Bepaalde gedragingen tijdens het spel, ook als die het risico op letsel met zich meebrengen, horen er nu eenmaal bij. Alleen in extreme situaties kan er sprake zijn van aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid tijdens de pauze of na afloop

Dat is anders als het spel wordt stilgelegd of is afgelopen. Dan hoef je als deelnemer aan het spel meestal niet te verwachten dat er nog bepaalde risicovolle handelingen worden verricht. Judoën is bijvoorbeeld een sport met een groot risico op blessures en letsel. Als je als deelnemer aan deze sport gewond raakt door een judoworp zal de tegenstander niet aansprakelijk zijn. Maar als de scheidsrechter het spel heeft stilgelegd en de tegenstander gooit je daarna alsnog op de grond met ernstig letsel tot gevolg, hoef je een dergelijke handeling niet te verwachten en kan je de tegenstander hiervoor aansprakelijk houden.

De conclusie is dat deelnemers aan sport en spel een groter risico op letsel moeten accepteren omdat het deelnemen daaraan nu eenmaal de kans op letsel groter maakt dan daarbuiten. Een sporter zal dus niet zo snel aansprakelijk zijn als hij letsel toebrengt aan een medespeler of tegenstander. Vanzelfsprekend moeten ook sporters zich binnen de grenzen van het acceptabele gedragen. Doen ze dat niet, dan kunnen ze toch aansprakelijk zijn.

Wie is er verantwoordelijk

In bepaalde situaties kan een organisator van het sport of spelevenement aansprakelijk zijn voor het opgelopen letsel. Als er een sportevenement wordt georganiseerd is het de plicht van de organisatie ervoor te zorgen dat de sporters zo min mogelijk risico lopen op ongevallen en letsel.

Kosteloos en vrijblijvend advies

Als u letsel heeft opgelopen tijdens een sport of spelsituatie loont het de moeite om u te laten adviseren door een van de letselschade advocaten van Boddaert. Maak kosteloos en vrijblijvend een afspraak met een van onze letselschade specialisten.

Voor meer informatie over dit onderwerp belt u met een van onze advocaten op telefoonnummer 072-5744409.
 

Boddaert Advocaten