home
“Onze letselschade advocaten staan u graag bij!”

Letsel- en Overlijdensschade

Letselschade

Er zijn veel verschillende schadeposten wanneer u letselschade heeft. Dat is niet alleen de medische kosten en smartengeld. Hieronder worden een paar belangrijke posten beschreven. Uw advocaat zal u uitvoerig informeren over de schade die voor vergoeding in aanmerking komen.

Minder inkomen (verlies van arbeidsvermogen)

Als u door uw letsel minder inkomen ontvangt komt deze schade voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld als u onregelmatigheidstoeslag mist of in de WAO terecht komt. Het kan zijn dat u door het letsel carrièrekansen mist. Zelfs gemiste inkomsten uit “zwart werk” komen voor vergoeding in aanmerking. Die schade wordt netto berekend dus alsof u wel belasting zou hebben betaald.

Huishoudelijke hulp

Als u door uw letsel niet meer het huishouden kunt doen, worden de kosten voor een hulp vergoed. U moet natuurlijk wel weer bewijzen dat de hulp nodig is. Dat kan bijvoorbeeld door een indicatie te vragen bij het CIZ (centrum indicatiestelling zorg; voorheen RIO) of door een andere deskundige. De hulp kan worden verleend door de Thuiszorg, maar u kunt ook een particuliere hulp inschakelen.

Medische- en herstelkosten

Alle kosten voor medische behandelingen komen voor vergoeding in aanmerking, mits die in redelijkheid zijn gemaakt. Wel moet u eerst de nota’s bij uw ziektekostenverzekering indienen. Pas als die de kosten niet vergoed moet de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij ze betalen. Ook reiskosten naar het ziekenhuis en artsen worden vergoed. Soms zijn hulpmiddelen nodig of aanpassingen in en om het huis. Ook die kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Per opnamedag in een ziekenhuis ontvangt u een vergoeding voor gemaakte kosten.

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor pijn en leed dat u lijdt en nog zal lijden door het letsel en het ongeval. De vergoedingen zijn in Nederland niet erg hoog. De hoogte is ondermeer afhankelijk van het letsel en de omstandigheden van het slachtoffer. Om de hoogte van de vergoeding te bepalen wordt aangesloten bij bedragen die rechters in Nederland in vergelijkbare gevallen hebben toegekend. Die rechtelijke uitspraken zijn verzameld in de ANWB-smartengeldgids.

Overlijdensschade

Bij overlijden van een gezinslid is de schade anders. Het gezinsinkomen is verminderd, maar ook de bijdrage van de weggevallen persoon in het huishouden komt voor vergoeding in aanmerking. De berekening van overlijdensschade is een complexe materie die onze letselschade advocaten beheersen.

Vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek

De letselschade advocaten van Boddaert informeren u graag over de schade die u vergoed kunt krijgen. Bel 072-5744409, of mail info@boddaertadvocaten.nl voor een vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek.

 

Boddaert Advocaten