//
home
“Onze mediator staat u graag bij!”

Mediation in letselschade

Helaas duurt het vaak lang, voordat een letselzaak helemaal kan worden afgewikkeld. Dat heeft doorgaans te maken met de tijd, die nodig is om een medische eindtoestand te bereiken. Soms duren letselzaken lang, omdat een conflict ontstaat met de verzekeraar.

Langer dan 3 jaar, dan betaalt de verzekeraar

Duurt een letselzaak langer dan drie jaar en is het slachtoffer niet tevreden over de aanpak door de verzekeraar, dan heeft het slachtoffer recht op mediation op kosten van de verzekeraar. Dit recht bestaat op grond van een aanbeveling van het Verbond van verzekeraars.

Ellen Copini

Een van onze letselschade advocaten, Ellen Copini, is naast advocaat ook geregistreerd mediator. Mocht u slachtoffer zijn van een letselzaak, loopt uw zaak al langer dan drie jaar en bent u niet tevreden over de aanpak van de verzekeraar en wordt uw zaak niet behandeld door ons kantoor, dan kunt u Ellen Copini benaderen om als mediator in uw zaak op te treden.

Mediation is succesvol

Onderzoek heeft uitgewezen dat mediation in letselzaken succesvol is. Doorgaans wordt de zaak in één dag of in twee sessies, verspreid over twee dagen, opgelost. Beide partijen zitten bij de mediator aan tafel en de mediator praat ook apart met partijen om te onderzoeken waar de conflicten over gaan, wat de achterliggende belangen van beide partijen zijn bij hun ingenomen standpunten en wat de achterliggende redenen zijn dat partijen daarover in goed overleg geen oplossing meer kunnen bereiken.

Strikt vertrouwelijk

Mediation biedt de mogelijkheid om face-to-face met elkaar te spreken. Dat is doorgaans in het hele traject nog niet of nauwelijks gebeurd. Bovendien praten partijen op basis van strikte vertrouwelijkheid met elkaar. Daardoor kunnen partijen zich anders opstellen dan in  gewone onderhandelingen of in de rechtzaal. De mediator begeleidt het communicatie en onderhandelingsproces. De mediator beslist dus niet, maar probeert voor partijen duidelijk te maken waar het daadwerkelijk om gaat en waarom de discussie is vastgelopen. Als dat voor partijen duidelijk is, zijn partijen heel vaak in staat om gezamenlijk een oplossing te bedenken.

Voordeel ten opzichte van procedure

Rechters kunnen een vordering vaak alleen maar toewijzen of afwijzen. Een tussenweg is er meestal niet. Als partijen zelf een oplossing bedenken, zijn er vaak meerdere alternatieven mogelijk. Bovendien leidt het zelf meebedenken van een oplossing tot meer voldoening en een groter draagvlak bij partijen dan een door de rechter opgelegde beslissing. Partijen gaan vaak met enige verbazing uit elkaar: na jarenlang discussieren of ruzie maken houden zij aan het begin van de mediation niet voor mogelijk, dat de zaak in één dag kan worden opgelost. En toch is dit vaak het geval. Na één of hooguit twee dagen mediation lopen partijen tevreden de deur uit en kan het dossier worden gesloten.

Klik hier om te zien hoe een mediation bij een rechtszaak in zijn werk gaat.

Voor meer informatie over mediation bij letselschade kunt u vrijblijvend bellen met mr. Ellen Copini op telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten