home
“Vertrouwelijkheid staat voorop”

Medisch traject

Een vaste medisch adviseur

Er zitten altijd medische aspecten aan een letselschadezaak. Daarom is een goede samenwerking nodig tussen de medisch adviseur en de advocaat. Boddaert Advocaten heeft een vaste medisch adviseur die onze advocaten bijstaat en adviseert. Vrijwel altijd is het noodzakelijk dat medische informatie wordt opgevraagd. Uw advocaat zal u vragen een medische machtiging te ondertekenen waarmee hij informatie kan opvragen bij uw medisch behandelaars. Deze informatie wordt dan toegestuurd naar onze medische adviseur die onze advocaten schriftelijk adviseert over het letsel. Regelmatig hebben de advocaten en de medisch adviseur besprekingen waarbij de medische aspecten van de letselschadezaken worden doorgenomen. De verzamelde medische informatie wordt doorgestuurd naar de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij.

Onafhankelijk medisch deskundige

Die zal op zijn beurt de schaderegelaar informeren en adviseren. Als de medische situatie zo is dat er een stabiele situatie is ontstaan, of de behandeling is afgerond, spreekt men van een medische eindtoestand. Vaak wordt dan een onafhankelijke medische deskundige aangesteld die de gevolgen van het ongeval en het letsel in kaart brengt. Die deskundige wordt gewoonlijk benoemd na overleg met beide partijen. Het is namelijk erg belangrijk dat de deskundige het vertrouwen heeft van beide partijen. Uw advocaat weet welke deskundige een objectief medisch oordeel kan geven en niet een rapport schrijft zoals de verzekeraar graag ziet.

Vertrouwelijk

Uw medische gegevens worden altijd zeer vertrouwelijk behandeld.

Voor meer informatie over dit onderwerp belt u met een van onze advocaten op telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten