home
“Ons team in het aansprakelijkheidsrecht”

Overige aansprakelijkheid

Op onze website zijn voorbeelden gegeven van vaak voorkomende situaties waarin men letsel kan oplopen.

Schade door fout van een ander

Er zijn echter veel meer situaties waarbij u door een fout van een ander letsel kunt oplopen. Als u bijvoorbeeld gewond raakt door toedoen van een dier, is de eigenaar van dat dier meestal aansprakelijk. Kinderen kunnen door hun gedrag soms ook letsel veroorzaken. De ouders zijn dan meestal aansprakelijk. U kunt ook schade lijden door een fout van een beroepsbeoefenaar zoals een advocaat of een notaris.

Vergoeding van uw schade

Kortom op vele manieren kunnen anderen u schade toebrengen. Vaak is het mogelijk uw schade vergoed te krijgen. Wij adviseren en informeren u graag kosteloos en vrijblijvend over de mogelijkheden en over de kosten.

Voor meer informatie over dit onderwerp belt u met een van onze advocaten op telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten