home
“Onze letselschade advocaten staan u graag bij!”

Schaderegelingstraject

Als u schade heeft geleden door toedoen van een ander en u wilt die schade vergoed krijgen begint een langdurig en ingewikkeld schaderegelingstraject. De aansprakelijkheid en de schade moeten worden vastgesteld.

Wat moet er allemaal gebeuren bij schade

Allereerst moet de aansprakelijke persoon of verzekeraar schriftelijk aansprakelijk worden gesteld. Allerlei informatie over de toedracht van het ongeval of de gebeurtenis moet worden verzameld en aan de verzekeringsmaatschappij worden toegestuurd. Ook moet medische informatie worden opgevraagd. (meer over het medisch traject)
Tevens moeten gegevens worden verzameld over de schade. U moet daarbij beseffen dat u uw schade moet bewijzen. Dat betekent dat uw advocaat vaak erg veel gegevens en stukken van u nodig heeft. Soms is het nodig dat bij uw werkgever aanvullende informatie wordt gevraagd. Meestal kan niet direct uw volledige schade worden vastgesteld. U moet echter wel kosten maken. Uw advocaat zal dan proberen te bewerkstelligen dat voorschotten op de schade wordt betaald, zodat u de te maken kosten niet eerst zelf hoeft voor te schieten. Meestal zal uw advocaat zo snel mogelijk een bespreking regelen met u en de verzekeraar. In zo’n gesprek is het vaak makkelijker informatie uit te wisselen dan via brieven. U zult ook regelmatig het verdere verloop van de zaak met uw advocaat bespreken. Persoonlijk contact vinden wij bij Boddaert Advocaten erg belangrijk.

Re-integratie

Het is goed mogelijk dat u door uw letsel niet meer (volledig) kunt werken. Het is in uw belang dat u zo snel mogelijk geneest, maar ook dat u weer aan het werk komt. Het is daarom belangrijk dat uw re-integratie zorgvuldig en deskundig wordt begeleid. Op kosten van de verzekeraar kan eventueel een onafhankelijke deskundige worden ingeschakeld die u daarbij helpt. Uw advocaat weet welke deskundige voor uw specifieke situatie een goede begeleider zal zijn.

Via eindregeling naar vaststellings-overeenkomst

Het kan soms lang duren voor een eindregeling kan worden getroffen. Slachtoffers ervaren het vaak als erg belastend als een regeling lang op zich laat wachten. Toch is het in het belang van het slachtoffer om de tijd hiervoor te nemen, omdat bij een eindregeling ook de toekomstige schade moet worden berekend. Het is daarom belangrijk zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van het ongeval voor de toekomst. Niet alleen moet er sprake zijn van een medische eindtoestand, maar ook moet de werksituatie voor de toekomst duidelijk zijn. Vaak volgt na een voorstel voor een eindregeling een onderhandeling met de verzekeraar. Als iedereen het eens is geworden, wordt een vaststellingsovereenkomst getekend waaraan beide partijen gebonden zijn. Na ondertekening kunt u niet meer op de zaak terugkomen. Het is dus erg belangrijk dat u zeker weet dat uw schade correct wordt berekend en dat u krijgt waar u recht op heeft. De betaalde voorschotten worden van de vastgestelde schade afgetrokken. U krijgt het eindbedrag meestal in één keer uitbetaald.

Als het treffen van een regeling niet lukt

Meestal lukt het om zonder tussenkomst van de rechter een letselschadezaak te regelen. In een enkele zaak lukt het niet en dan zal een procedure bij de rechtbank moeten volgen. Uw advocaat zal u in zo’n geval natuurlijk altijd eerst uitvoerig adviseren.

Voor meer informatie over dit onderwerp belt u met een van onze advocaten op telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten