home
“Scholen hebben een zorgplicht
voor hun leerlingen.”

De aansprakelijkheid van scholen voor ongevallen

Als u uw kind naar school brengt mag u ervan uitgaan dat hij of zij daar in een veilige omgeving verblijft. De school kan echter geen garantie geven dat uw kind daar nooit iets overkomt. De school is niet altijd aansprakelijk als uw kind letsel oploopt tijdens schooltijd. De school heeft echter wel een grote verantwoordelijkheid voor uw kind en moet toezien op de veiligheid. Doet zij dit niet dan kan zij wel aansprakelijk zijn.

Letsel door medeleerlingen

Scholen zijn verplicht zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren. Deze verzekering regelt aansprakelijkheid van leerkrachten, vrijwilligers en het schoolbestuur. Als uw kind letsel oploopt door toedoen van een andere leerling zullen in eerste instantie de ouders van dat kind aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de schade.

Letsel door personeel

De school is wel aansprakelijk voor onrechtmatig handelen van het personeel of de vertegenwoordigers. Dat kan het geval zijn als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie op het schoolplein of in de school of onvoldoende toezicht door de school.

Letsel tijdens gymnastiek

Het gebeurt nog al eens dat een leerling letsel oploopt tijdens de gymnastiekles. Deze lessen zijn niet zonder risico. Aan de andere kant is het de taak van de docent om te zorgen dat dit risico zo klein mogelijk is. Hij mag de leerling bijvoorbeeld geen oefeningen laten doen die gevaarlijk zijn en waar de leerling nog niet aan toe is. De gymles moet passen bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind. Aan de andere kant is het ook de taak van de docent om de leerling enigszins uit te dagen zijn grenzen te verleggen. Als een docent leerlingen oefeningen laten doen die hij nog niet machtig is en hij krijgt onvoldoende begeleiding of hulp, kan de school aansprakelijk zijn als de leerling daarbij letsel oploopt.

Ongeval tijdens schoolreisje of schoolfeest

Als er een ongeval gebeurt met uw kind tijdens een buitenschoolse activiteit, zoals een schoolreisje of een schoolfeest is in sommige gevallen de school aansprakelijk. Ook dat ligt aan de specifieke situatie. Van de school mag worden verwacht dat zij er zorg voor draagt dat er voldoende toezicht en begeleiding is en dat het toezicht intensiever is naarmate de activiteit meer risico met zich meebrengt.

Vraag advies op bij  onze gespecialiseerde advocaten

De conclusie is dat de school in sommige situaties aansprakelijk is voor het letsel van uw kind als deze tijdens schooltijd of schoolse activiteiten letsel oploopt. Het is echter niet eenvoudig om algemene regels te geven voor de situatie waarin de school wel en niet aansprakelijk is. Indien uw kind tijdens school letsel oploopt doet u er goed aan u te laten adviseren door één van de letselschade advocaten van Boddaert Advocaten.

Voor meer informatie over dit onderwerp belt u met een van onze advocaten op telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten