home
Ellen Copini
“Vrijwilligheid, Vertrouwelijkheid en Geheimhouding”Ellen Copini

Mediation

Wat is mediation?

Soms zijn problemen tussen twee of meer partijen zo groot, dat ze er in onderling overleg niet meer uitkomen. Een derde moet dan beslissingen voor partijen nemen of knopen doorhakken om conflicten op te lossen. Meestal wordt daartoe de rechter aangezocht of als het bijvoorbeeld een technisch geschil is, arbiters.

Er is nog een andere manier van conflictoplossing en dat is mediation. Een mediator staat niet boven partijen, maar tussen partijen. Een mediator is volstrekt onafhankelijk en neutraal. Een mediator neemt zelf geen besluiten, maar is procesbegeleider. De mediator begeleidt de communicatie tussen partijen en het onderhandelingsproces, waardoor partijen in staat worden gesteld om zelf tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel en haalbaar is.

Onderzoek heeft uitgewezen, dat afspraken die door middel van mediation tot stand zijn gekomen beter worden nageleefd dan gerechtelijke uitspraken. De reden daarvan is dat Mediation afspraken door partijen zelf zijn aangedragen, terwijl gerechtelijke uitspraken door de rechter zijn opgelegd.

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten:

Vrijwilligheid

Mediation kan alleen slagen als beide partijen bereid zijn zich actief in te zetten om te zoeken naar een oplossing van het conflict. Is die bereidheid en vrijwilligheid er op een gegeven moment niet meer, dan staat het iedere partij vrij om de mediation op elk gewenst moment te beëindigen.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

De mediation is gericht op herstel van vertrouwen tussen partijen en herstel van de relatie. Daarvoor is van belang dat partijen tijdens de mediation vrijuit en vertrouwelijk met elkaar moeten kunnen praten. Alles wat tijdens de Mediation gesprekken wordt besproken, valt dan ook onder de geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht geldt niet alleen voor partijen, maar ook voor de mediator. De geheimhoudingsplicht geldt niet alleen tijdens de mediation, maar ook na de afsluiting van de mediation.

Mr. Ellen Copini is MFN gecertificeerd mediator. Zij bemiddelt in arbeidszaken en in letselzaken. Haar ervaring is dat veel conflicten zijn terug te voeren op miscommunicatie, verkeerde verwachtingen over en weer, niet uitgesproken onzekerheden/angsten of beschaamd vertrouwen. Het is vaak moeilijk voor partijen om te achterhalen wat nu de werkelijke belangen achter de standpunten zijn. Daardoor verhardt het conflict alleen maar. Mediation kan dat doorbreken.

Een praktijkvoorbeeld

Een werknemer ervaart zijn functie al een hele tijd als te belastend en meldt zich op een gegeven moment ziek. De werkgever is al een hele tijd van mening dat de werknemer niet goed functioneert en wil hem eigenlijk wel ontslaan. Het conflict spitst zich toe op de vraag of de werknemer nu wel of niet ziek is. Het oordeel van de arbo arts wordt door de werknemer betwist en de werknemer vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Hij werkt ondertussen niet. De werkgever schort het loon van de werknemer op, omdat hij niet werkt.

Stel dat de werkgever een advocaat inschakelt. Die kan een ontbindingsprocedure opstarten. De werkgever loopt twee risico’s: ofwel de rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst niet, omdat de rechter van oordeel is dat de gevraagde ontbinding verband houdt met de ziekte, ofwel de rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wel met het risico dat aan de werkgever een hoge ontbindingsvergoeding wordt opgelegd. Vanaf 1 juli 2015 geldt in ieder geval de transitievergoeding bij ieder ontslag, eventueel nog aangevuld met een schadevergoeding. Voor de werknemer is een ontbindingsprocedure ook niet echt een oplossing. Als de rechter de arbeidsovereenkomst niet ontbindt, zijn partijen weer even ver als ze waren voor de procedure. Als de rechter de arbeidsovereenkomst wel ontbindt, krijgt de werknemer weliswaar een vergoeding, maar daarmee is zijn toekomst geenszins veiliggesteld.

In dit geval wendden partijen zich tot een mediator. Tijdens de mediation blijkt dat de werknemer niet wil dat hij wordt beter gemeld, omdat hij bang is zijn baan te verliezen zodra hij zich beter meldt. De werknemer maakt zich grote zorgen of hij als 50 plusser nog wel elders aan de bak komt. De werkgever blijkt zich grote zorgen te maken over de continuïteit van zijn bedrijf, omdat hij niet kan overzien welke financiële consequenties het voor de werkgever heeft als de werknemer ziek uit dienst treedt. De werkgever ziet geen uitweg meer met de werknemer, omdat de werknemer naar het oordeel van de werkgever niet is meegegroeid in de eisen die aan de functie worden gesteld. De werknemer is al lange tijd in dienst en de werkgever heeft al wel begrepen dat het niet of nauwelijks financieel voor hem is op te brengen om de werknemer te ontslaan.

Zodra partijen van elkaar weten wat hen werkelijk bezig houdt, ligt een oplossing soms verrassend dichtbij. Zo bleek in dit praktijkvoorbeeld de werkgever contact te hebben met een concurrent/collega, bij wie de werknemer minder belastend werk kon gaan uitvoeren. De werkgever heeft voor de werknemer contact gelegd bij de concurrent collega. Zo hoefde de werknemer niet te concurreren met andere sollicitanten. De werknemer werd aangenomen door de concurrent collega. Werknemer en werkgever konden vervolgens in goed onderling overleg hun arbeidsrelatie beëindigen. De werknemer was tevreden met deze oplossing. Hij bekleedt weliswaar een wat lagere functie, maar wel een functie die meer bij hem past. Bovendien is zijn toekomst met deze nieuwe baan financieel veiliggesteld. De werkgever was ook tevreden met deze oplossing. Hij heeft geen vergoeding voor de werknemer hoeven te betalen en kan een nieuwe werknemer aannemen zonder dat continuïteit van zijn bedrijf in gevaar is gekomen.  

Klik hier om te zien hoe een mediation bij een rechtszaak in zijn werk gaat.

Wilt u meer weten over dit onderwerp neem dan contact op met mr. Ellen Copini via telefoonnummer 072-57 444 09.

 

Boddaert Advocaten