//
home
Ellen Copini
“Vrijwilligheid, Vertrouwelijkheid en Geheimhouding”Ellen Copini

Mediation

Een rechter of advocaten een conflict laten oplossen is niet altijd de beste optie. Een ander beslist dan immers wat er gaat gebeuren en daar moet u het dan mee doen. Soms is de keuze voor mediation slimmer: u werkt mee aan een oplossing die voor beide partijen acceptabel en haalbaar is.

Bij mediation spreken de partijen waartussen een conflict bestaat elkaar onder leiding van een mediator. De mediator is volstrekt onafhankelijk en neutraal. Hij of zij neemt zelf geen beslissingen, maar begeleidt het proces van begin tot eind en legt daarbij veel nadruk op een vrije en vertrouwelijke communicatie. Doel is om tot een oplossing te komen waar beide partijen goed mee kunnen leven.

Uit onderzoek blijkt dat afspraken die gemaakt zijn na mediation beter worden nageleefd dan uitspraken die zijn opgelegd door de rechter. Advocaat Ellen Copini is gecertificeerd mediator (MFN) bij Boddaert Advocaten. Ze bemiddelt in arbeids- en letselzaken.

Startpunt

Conflicten ontstaan vaak door miscommunicatie, verkeerde verwachtingen, onuitgesproken onzekerheden of beschaamd vertrouwen. Mediation werkt aan het herstel van het onderlinge vertrouwen en doorbreekt de verharding tussen de twee partijen. Waarna de partijen kunnen werken aan een duurzame oplossing van hun conflict.

Vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn essentieel voor mediation.

Dat houdt in dat beide partijen er samen uit willen komen en actief meewerken aan de oplossing van het conflict. Wat tijdens de mediation besproken wordt, is strikt vertrouwelijk. Dat geldt ook voor wat uiteindelijk wordt afgesproken. Bovendien hebben alle partijen - óók de mediator - geheimhoudingsplicht, tijdens en na het mediationtraject.

Ontbreekt de wil om mee te werken of de vrijwilligheid, dan kan elke partij op elk moment besluiten om te stoppen met de mediation.

Mediation in de praktijk

Een werknemer ervaart zijn werk al een tijd als te belastend en meldt zich uiteindelijk ziek. De werkgever vindt juist dat de werknemer al langere tijd niet goed functioneert en wil hem eigenlijk ontslaan. Eigenlijk gaat het conflict over de vraag of de werknemer nu wel of niet ziek is. De werknemer betwist het oordeel van de arbo-arts en vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Ondertussen werkt hij niet. Daarom schort de werkgever zijn loon op, omdat de werknemer niet werkt.

Optie 1: naar de advocaat

Als de werkgever een advocaat inschakelt, kan die een zogenaamde ontbindingsprocedure opstarten. Daar zitten wel risico's aan. Misschien ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst niet omdat hij vindt dat de ziekte de reden is voor aanvraag. Of de rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wel, maar legt een hoge ontbindingsvergoeding op. Sinds 1 juli 2015 geldt in ieder geval de transitievergoeding bij ieder ontslag, eventueel nog aangevuld met een schadevergoeding.

Voor de werknemer is deze optie ook niet ideaal. Ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst niet dan zijn de partijen weer terug bij af. Ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst wel dan ontvangt de werknemer weliswaar een financiële vergoeding, maar geen zekerheid voor zijn toekomst.

Optie 2: naar de mediator

Bij de mediator leggen de werkgever en de werknemer beiden uit wat hen dwarszit en waar ze zich zorgen over maken. Met hun zorgen als uitgangspunt werken ze samen aan een oplossing die voor beide partijen goed uitpakt.

Hoe het afliep .....

Werkgever en werknemer kozen in deze kwestie uiteindelijk voor mediation.

Daar bleek dat beide partijen zich vooral zorgen maakten. De werknemer wilde zich niet beter melden omdat hij bang was dat hij dan ontslagen werd. Zou hij als 50-plusser nog wel een andere baan vinden? De werkgever vreesde voor de continuïteit van zijn bedrijf: hij kon de financiële gevolgen niet overzien als de werknemer ziek uit dienst zou treden. De werkgever vond ook dat de werknemer onvoldoende was meegegroeid met de nieuwe eisen van zijn functie en zag voor hem geen mogelijkheden meer binnen de organisatie. Ontslaan was financieel niet of nauwelijks mogelijk omdat de werknemer al lange tijd in dienst is.

De oplossing

Nu de werkgever en de werknemer van elkaar wisten wat hen werkelijk bezighield, lag de oplossing verrassend dichtbij. De werkgever bleek goed contact te hebben met een concurrent, bij wie de werknemer minder belastend werk kon gaan doen. De werkgever legde voor de werknemer het contact - de werknemer werd uiteindelijk aangenomen.

Daarna konden de werknemer en de werkgever in goed onderling overleg hun arbeidsrelatie beëindigen. De werknemer was tevreden: hij had weer werk dat meer bij hem paste. Zijn financiële toekomst was met deze nieuwe baan veiliggesteld. De werkgever was ook tevreden: hij hoefde geen ontslagvergoeding voor de werknemer te betalen en kon een nieuwe kracht aannemen. De continuïteit van zijn bedrijf was niet in gevaar gekomen. 

Meer weten? Bel dan met onze mediator Ellen Copini: 072 - 57 444 09.

Boddaert Advocaten