home
“Winnaars hebben
een plan”

Algemene voorwaarden

De wet omschrijft “algemene voorwaarden” als één of meer schriftelijke bedingen, die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van de bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.

Algemene voorwaarden zijn randvoorwaarden

De persoon of het bedrijf dat de algemene voorwaarden hanteert, heet de gebruiker van de algemene voorwaarden. Een belangrijke eis is dat de algemene voorwaarden niet de kern van de prestatie mag betreffen. Algemene voorwaarden zijn randvoorwaarden.

Informatieplicht

De voorwaarden moeten zodanig geformuleerd zijn dat zij voor meerdere overeenkomsten gebruikt kunnen worden. Algemene voorwaarden zijn snel van toepassing. De gebruiker hoeft deze niet eerst voor te lezen of erover te onderhandelen met de wederpartij. Zelfs als de gebruiker wist dat de wederpartij de algemene voorwaarden niet gelezen had, zit de wederpartij er toch aan vast. Wel geldt er een informatieplicht. Hiermee wordt bedoeld dat, de algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn als de gebruiker de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Dit kan op drie manieren:

1. de gebruiker kan de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden ter hand stellen;

2. de gebruiker kan voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij bekend maken dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen; en

3.  bij een elektronische overeenkomst moet de gebruiker niet alleen de algemene voorwaarden elektronisch beschikbaar stellen, maar ook zorgen dat de wederpartij de algemene voorwaarden kan opslaan. 

Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten via telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten