home
“Winnaars hebben
een plan!”

Fusie en overname/bedrijfsopvolging

Bij fusie en overname is men snel geneigd te denken aan grote internationaal opererende ondernemingen. Dit komt echter op alle niveaus van ondernemen voor. Overnames geschieden doorgaans in drie fasen:

De drie fasen van overnames

De voorfase

De voorfase, waarin de strategische beslissing wordt genomen om over te gaan tot een overname en een “target” wordt uitgezocht en gewaardeerd, financieringsmogelijkheden worden onderzocht en een fiscaal en juridische analyse plaatsvindt.

De transactiefase

Daarop volgt de transactiefase, waarin partijen overgaan tot het sluiten van geheimhouding- en intentieovereenkomsten, due diligence uitvoeren, onderhandelingen plaatsvinden en uiteindelijk de koopovereenkomst tot stand komt.

Het natraject

De derde en laatste fase is het natraject, waarbij de uitvoering van de overeenkomst dient te worden bewaakt, inclusief eventueel daarvan deeluitmakende opschortende en ontbindende voorwaarden en (balans)garanties. Verder dienen de ondernemingen “in elkaar te worden geschoven”, hetgeen bijvoorbeeld gepaard kan gaan met harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, herhuisvesting, beëindiging van dubbele overeenkomsten en dergelijke.

Juridische bijstand is van groot belang

In dit proces is voortdurend deskundige juridische bijstand van groot belang. Als ondernemer wilt u ondernemen en u bezig houden met de nieuwe mogelijkheden en u niet hoeven te bekommeren over juridische voetangels en klemmen.

In goede tijden zijn er de fusies en bedrijfsovernames, in slechte tijden de splitsingen, herstructureringen en zonodig faillissementen.

De MKB ondernemingsrechtadvocaten van Boddaert Advocaten zijn bij uitstek geschikt om u daarin terzijde te staan, neem contact op met onze specialisten via telefoonnummer 072-57 444 09.

Boddaert Advocaten