home
“Voorkom problemen
vraag deskundige
bijstand ”

Uw factuur wordt niet betaald – wat nu?

Tijdig betaald worden: daar kunt u zelf veel aan doen, en mogelijk doet u dat ook. Feit is dat slechts de helft van de ondernemers tijdig wordt betaald. De andere helft moet langer wachten, of facturen worden slechts voor een deel of helemaal niet voldaan. Het overkomt de besten.

Tegen een niet betalende debiteur valt echter goed op te treden, zeker als deze debiteur wel goed is voor zijn geld, maar om wat voor reden ook niet over de brug komt.

Debiteurenincasso

Twee van de vijf advocaten van Boddaert Advocaten houden zich bezig met ondernemingsrecht en zijn gespecialiseerd in het insolventierecht. Zij kunnen u goed en adequaat bijstaan bij debiteurenincasso. Daarbij betrekken wij gemaakte afspraken, de factuur, het verweer van de wanbetaler, de mogelijke oplossingen, en de mogelijkheden van het leggen van beslag en van het voeren van een incassoprocedure bij de rechter.

Wij brengen duidelijk en helder met u samen de mogelijkheden en risico’s in kaart, zodat u bij elke stap in het incassoproces een gefundeerde beslissing kunt nemen en zodoende de regie behoudt. Zo is en blijft uw advocaat van toegevoegde waarde!

Inlichtingen

Neem gerust contact op met één van onze advocaten voor een kosteloos advies over de mogelijkheden. Telefoon: 072-5744409 of e-mail: info@boddaertadvocaten.nl

Boddaert Advocaten