home
“Deskundig advies
voorkomt problemen”

Internet

De overeenkomst op afstand

Internet heeft een grote vlucht genomen. Mensen kopen via internet alle mogelijke zaken en diensten. Men ziet of spreekt de wederpartij niet en veelal komt er geen papier aan te pas. Voor dergelijke “overeenkomsten op afstand” is een afzonderlijke wettelijke regeling ingevoerd in navolging van de Europese richtlijnen. Op dergelijke overeenkomsten op afstand, derhalve langs de elektronische weg via internet, is in beginsel het normale contractenrecht van toepassing.

Bijzondere eisen

Daarnaast gelden bijzondere eisen. Die eisen beogen met name de wederpartij van de aanbieder via internet te beschermen. Op die aanbieder rust een gedetailleerd geregelde informatieplicht. De wederpartij kan gedurende een bedenktijd kosteloos van de overeenkomst afzien. Die bedenktijd is in beginsel zeven dagen, maar kan worden verlengd tot drie maanden indien de aanbieder niet aan zijn informatieverplichting heeft voldaan. Op die bedenktijd bestaan overigens belangrijke uitzonderingen. Voor specifiek vervaardigde producten, bederfelijke waar, audio en computerapparatuur, kranten en tijdschriften e.d. geldt dit niet.

Voorschriften mbt betaalkaarten, commerciële communicatie en elektronische handtekening

Daarnaast zijn diverse voorschriften ingevoerd met betrekking tot het gebruik van betaalkaarten, ongevraagde commerciële communicatie, en de elektronische handtekening.

Deskundig advies is zinvol

Gezien de (extra) voetangels en klemmen bij het zakendoen via internet, is het zinvol tijdig deskundig advies in te winnen om te voorkomen dat de investering in de prachtige sites uitmondt in een juridische sof. Ook de internetondernemer kan zich geen mislukte transactie en niet betalende klanten veroorloven.

Het loont de moeite om te zorgen dat het goed geregeld is. Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten via telefoonnummer 072-5744409.

 

Boddaert Advocaten