home
Axel de Groot
“Bij koop- huur of bouwgeschillen
bent u aan het juiste adres”
Axel de Groot

Onroerend goed

De sectie onroerend van Boddaert Advocaten houdt zich bezig met de juridische aspecten van kopen, huren en bouwen van onroerend goed. U kunt terecht voor advies in een onderhandelingsfase, bijvoorbeeld over de inhoud van het te sluiten contract. Mochten toch problemen ontstaan die niet in der minne op te lossen zijn, kunt u zich verzekerd weten van actieve en deskundige bijstand in de te voeren gerechtelijke procedure.

Onder onroerend goed (eigenlijk in de terminologie van het huidige Burgerlijk Wetboek onroerende zaak) wordt verstaan de grond en met de grond vermengde beplantingen, gebouwen en werken.
Dit omvat woonhuizen, bedrijfspanden, maar ook onbebouwd onroerend goed zoals bijvoorbeeld een bouwperceel of een parkeerterrein.

Koop

Bij koop en verkoop van onroerende zaken kunnen allerlei problemen ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van (bodem)verontreiniging en gebreken aan het pand. Bekend is de tegenstelling tussen de onderzoeksplicht van de koper en de mededelingsplicht van de verkoper. Ook kunnen geschillen ontstaan over de financiering en de vraag wanneer een koopovereenkomst kan worden ontbonden.

Huur

Ook het huurrecht kent vele voetangels en klemmen. Voor woonruimte en voor verschillende soorten bedrijfsruimten gelden zeer uiteenlopende en ingewikkelde wettelijke regels. Juiste toepassing van die regels is van groot belang voor kwesties als opzegging van de huurovereenkomst, huurbescherming, onderhoud van het gehuurde en aanpassing van de huurprijs.

Bouwen

Het bouwen van onroerende zaken kent veel juridisch gecompliceerde aspecten: het verwerven van de bouwlocatie, de ontwerpopdracht aan de architect, het aanbesteden en aannemen van het werk, en uiteindelijk het uitvoeren en opleveren ervan. Daarnaast dienen de benodigde vergunningen verkregen te worden, met alle mogelijke verwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening.

Geschillen dienstverlening

Bij de koop, bouw en verhuur van onroerende zaken maken partijen gebruik van diverse dienstverleners. Te denken valt aan makelaar, architect, notaris, bouwkundige, aannemer e.d.
Het verdient aanbeveling om duidelijke afspraken te maken en deze goed schriftelijk vast te leggen. Aspecten die daarbij aandacht verdienen zijn: wat behelst de opdracht exact, welke kosten mogen daarbij worden doorberekend, wat is het tarief voor de vergoeding van de dienstverlener en op welke wijze kan de opdracht worden beëindigd wanneer het niet goed gaat. Denkbaar is ook dat bij de uitvoering van de opdracht een fout wordt gemaakt waardoor schade optreedt.
Veel van de genoemde dienstverleners hebben eigen beroeps- en gedragsregels, en hun eigen rechtsgang.

Aanvullende informatie over de verschillende onderwerpen op dit rechtsgebied kunt u lezen door de onderwerpen in de linkerkolom aan te klikken of door te bellen met  mr. Axel de Groot op telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten