home
Axel de Groot
“Bij koop- huur of bouwgeschillen
bent u bij ons aan het juiste adres”
Axel de Groot

Onroerend goed

Aan de koop, huur of bouw van onroerend goed zijn altijd juridische aspecten verbonden. Of u nou in de onderhandelingsfase zit, halverwege het bouwproces of een huurcontract wilt aangaan. De specialisten van Boddaert Advocaten kunnen u al in een vroeg stadium adviseren en u ook bijstaan als er een gerechtelijke procedure moet worden gevoerd.

Onroerend goed is trouwens een breed begrip. Het kan gaan om woonhuizen, bedrijfspanden en om onbebouwd terrein zoals een bouwperceel of een parkeerterrein.

Axel de Groot is gespecialiseerd in onroerend goed bij Boddaert Advocaten.

Koop

Bij koop (en verkoop) van onroerende zaken zijn bodemverontreiniging en gebreken aan het pand vaak reden voor een juridische blik. Ook ontstaan vaak geschillen door de tegenstelling tussen de onderzoeksplicht van de koper en de mededelingsplicht van de verkoper, of doordat er discussie ontstaat over de financiering of ontbinding van de koopovereenkomst.

Huur

Voor het huren van woonruimte en de verschillende soorten bedrijfsruimte gelden zeer veel verschillende en soms tamelijk ingewikkelde wettelijke regels. Een goede toepassing van die regels is cruciaal bij  opzegging van de huurovereenkomst, huurbescherming, onderhoud en de huurprijs. Een scherpe blik van een ervaren en deskundige advocaat is dan onmisbaar.

Bouw

Bij het bouwen van onroerende zaken kom juridisch veel kijken: verwerven van de bouwlocatie, ontwerpopdracht aan de architect, aanbesteden en aannemen van het werk en uiteindelijk het uitvoeren en opleveren ervan. Daarnaast moet de bouwer verschillende vergunningen aanvragen, met alle nodige verwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening.

Geschillen

Bij de koop, bouw en verhuur van onroerende zaken spelen diverse dienstverleners een rol. Bijvoorbeeld een makelaar, architect, notaris, bouwkundige en aannemer. Met zoveel betrokkenen zijn duidelijke afspraken cruciaal. Leg schriftelijk vast wat de opdracht exact behelst, welke kosten daarbij mogen worden doorberekend, wat het tarief is voor de vergoeding van de dienstverlener en op welke manier de opdracht kan worden beëindigd als het niet goed gaat. Bedenk ook dat bij de uitvoering van de opdracht een fout kan worden gemaakt waardoor schade optreedt.

Wat het nog eens extra complex maakt is dat veel van deze dienstverleners hun eigen beroeps- en gedragsregels hebben, en hun eigen rechtsgang.

Meer info

In het submenu vindt u meer informatie over de verschillende onderwerpen binnen het onroerendgoedrecht.

Meer weten? Bel ons op 072-57 444 09. Of klik op een van de links voor meer informatie over de andere rechtsgebieden waarin wij gespecialiseerd zijn.

Boddaert Advocaten