home
“Een aannemingsovereenkomst
is van groot belang.”

Bouwen

Bij het uitvoeren van bouwwerken komt een hoop kijken. Het begint met het vinden van een geschikte locatie, waar zowel het bouwwerk als het beoogde gebruik daarvan toegestaan is. De eerste bron daarvoor is het bestemmingsplan.
Naast de koop van de grond dient het te stichten gebouw te worden onderworpen, waarvoor de architect de bij uitstek deskundige is.

UAV en AVA

Vervolgens dient een aannemer te worden gezocht.
Het is ook denkbaar dat de hiervoor genoemde stappen verenigd zijn in bijvoorbeeld een complete koop-/aannemingsovereenkomst. De wettelijke regeling voor aanneming van bouwwerken is zeer beknopt. Dit wordt met name beheerst door standaard overeenkomsten en algemene voorwaarden, zoals de UAV en de AVA.
Wel kent de wettelijke regeling beschermende bepalingen met betrekking tot de bouw van een woning in opdracht van een consument.

Discussie over de meer- minderwerkafrekening

Bij aanneming van bouwwerken ontstaat veelal discussie over de zogenaamde meer- of minderwerkafrekeningen. Dit betreft de nadere afrekening die nodig is wanneer zich wijzigingen voordoen ten aanzien van de in de aanneemsom verdisconteerde materialen en werkzaamheden. Een goede regeling daarvan in de aannemingsovereenkomst is dan ook van groot belang.

Behandeling van geschillen

Geschillen over aanneming van bouwwerken worden meestal op basis van de algemene voorwaarden of standaardregelingen behandeld door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven.

Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met mr. Axel de Groot via telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten