home
“Met regelend recht kunnen afwijkende
afspraken worden gemaakt.”

Aannemer

De wettelijke regeling voor aanneming van werken is beknopt. Bovendien is de wettelijke regeling voor het grootste gedeelte van “regelend recht”. Dat betekent dat partijen in onderling overleg afspraken kunnen maken die afwijken van de wettelijke regeling. Het is dus van groot belang dat partijen goede afspraken maken en deze schriftelijk vastleggen.

Diverse beroepsverenigingen

In de aannemerij zijn er diverse beroepsverengingen en organisaties, die zich richten op het versterken van de positie van de aannemer en het bevorderen van de kwaliteit. Bekend is het keurmerk van de NVOB (Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid) Bouwned. Voor verdere informatie: zie ook www.bouwendnederland.nl.

Of neem contact op met mr. Axel de Groot via telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten