home
“DNR bevat de algemene branche-
voorwaarden tussen adviseur en klant”

Architect

De keuze van een architect is strikt persoonlijk en een kwestie van smaak.

Kies een architect aangesloten bij de BNA

Bij het kiezen van een architect is wel aan te bevelen om erop te letten of de architect aangesloten is bij de BNA, voluit: “de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA”. Dit is een algemene Nederlandse beroepsvereniging van architecten. De BNA heeft als doel het stimuleren van de ontwikkeling van de bouwkunst en het bevorderen van de beroepsuitoefening van de leden.

De BNA kent gedragregels waaraan haar leden zich dienen te houden.

De nieuwe regeling 2005

Voorts is de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de architect, ingenieur en adviseur, uitvoerig en gedetailleerd geregeld in “de nieuwe regeling 2005”, de opvolger van de SR (standaardregeling).
De nieuwe regeling (DNR 2005) biedt houvast voor zaken als omvang en vastlegging van de opdracht, verplichtingen over en weer, aansprakelijkheden voor tekortkomingen, honoraria en kosten. Voorts bevat de DNR een regeling voor geschillen.

Wie behandelt de geschillen

Geschillen tussen de opdrachtgevers en de architecten worden beslecht door arbitrage en bindend advies door de Stichting Arbitrage Instituut Bouwkunst. Geschillen tussen de opdrachtgever en de raadgevend ingenieur door Commissie van Geschillen en geschillen op het gebied van de bouwnijverheid worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Kijk voor meer informatie op de site: www.bna.nl. of neem contact op met mr. Axel de Groot via telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten