home
“Winnaars hebben een plan”

Bescherming van de consument

De wetgever heeft gemeend dat de consument (natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) die een bouwwerk opdraagt, aanvullend beschermd moet worden.

Dwingend rechterlijke bepalingen

Daarvoor zijn een aantal dwingend rechtelijke bepalingen in de wet opgenomen: dat wil zeggen dat daarvan niet in onderling overleg vanaf geweken mag worden in het nadeel van de consument.

Welke bepalingen zijn er

Ter bescherming van de consument dient de overeenkomst schriftelijk te worden aangegaan. Aansluitend heeft de consument een bedenktijd: gedurende drie dagen na het sluiten van de overeenkomst kan hij de overeenkomst ontbinden. Eenzelfde regeling geldt voor aankoop van een woning. De termijnen van de aanneemsom die een consument moet betalen, dienen gelijke tred te houden met de voortgang van het bouwwerk. 5% van de laatste termijn mag worden ingehouden en bij een notaris worden gestort, tot zekerheid behoorlijke nakoming van de overeenkomst en oplevering van het bouwwerk.

Neem voor meer informatie contact op met onze specialist mr. Axel de Groot via telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten