home
“Winnaars hebben een plan”

UAV en AVA

De wettelijke regeling voor aanneming van werken is beknopt. Bovendien is de wettelijke regeling voor het grootste gedeelte van “regelend recht”. Dat betekent dat het partijen vrij staat om een afwijkende regeling overeen te komen.
Het is dus van groot belang dat er goede afspraken gemaakt worden en dat deze deugdelijk schriftelijk worden vastgelegd.

Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013

Voor de aannemingsovereenkomsten worden meestal standaard overeenkomsten en standaard voorwaarden gebruikt. Voorbeelden daarvan zijn de AVA 2013 (Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013) en de UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012).

Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012

Deze bevatten uitvoerige regelingen met betrekking tot de verplichtingen over en weer, de aanneemsom, meer- en minderwerk, oplevering, gebreken en geschillen. Geschillen worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw (zie www.raadvanarbitrage.nl.

Neem voor meer informatie contact op met onze specialist mr. Axel de Groot via telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten