home
“Leg de afspraken altijd schriftelijk vast”

Geschillen dienstverlening

Bij de koop, bouw en verhuur van onroerende zaken maken partijen gebruik van diverse dienstverleners. Te denken valt aan makelaar, architect, notaris, bouwkundige, aannemer e.d.

Welke afspraken moeten worden vastgelegd

Het verdient aanbeveling om duidelijke afspraken te maken en deze goed schriftelijk vast te leggen. Aspecten die daarbij aandacht verdienen zijn wat behelst de opdracht exact, welke kosten mogen daarbij worden doorberekend, wat is het tarief voor de vergoeding van dienstverlener en op welke wijze kan de opdracht worden beëindigd wanneer het niet goed gaat. Denkbaar is ook dat bij de uitvoering van de opdracht een fout wordt gemaakt waardoor schade optreedt.

Eigen beroeps- en gedragsregels

Veel van de genoemde dienstverleners hebben eigen beroeps- en gedragsregels, en hun eigen rechtsgang. Voor vragen over dit punt kan altijd contact worden opgenomen met de gespecialiseerde advocaat van Boddaert  Advocaten, Axel de Groot, via telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten