home
“Winnaars hebben een plan”

Makelaar

Voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod wordt doorgaans gebruik gemaakt van één of meer makelaars.
De makelaar kan ook adviseren over de prijs. De staat waarin de onroerende zaak zich bevindt zal daarbij van invloed zijn. De beoordeling van de staat van het pand door de makelaar ten behoeve van de prijs dient niet verward te worden met een bouwkundige inspectie. Een goede makelaar zal daar geen misverstand over laten bestaan, en aanvullend bouwkundig onderzoek adviseren.

De makelaar treedt op voor zijn opdrachtgever

In zijn algemeenheid is het verder goed om voor ogen te houden dat de makelaar optreedt voor en de belangen behartigt van zijn opdrachtgever, niet tevens die van de wederpartij. Zeker indien niet beide partijen een makelaar hebben, kan dit aanleiding tot problemen zijn.

Een makelaar kiezen

Uiteraard is het van groot belang om de keuze van een makelaar zorgvuldig te maken. Duidelijkheid over de kwalificaties van de makelaar, de aard, inhoud en omvang van zijn opdracht en taken, en de tarieven die daaraan verbonden zijn, is van groot belang. Leden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) dienen te voldoen aan allerlei eisen op voornoemde gebieden, en zijn onderworpen aan interne rechtspraak.

Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met mr. Axel de Groot via telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten