home
“Het belang van een goede
koopovereenkomst”

Mededelingsplicht en onderzoeksplicht

De mededelingsplicht en onderzoeksplicht zijn onderdelen van het ingewikkelde vraagstuk van de (non)conformiteit. De gekochte onroerende zaak dient aan de overeenkomst te beantwoorden; anders gezegd dient conform de overeenkomst te zijn.

(Non) conformiteit

Een onroerende zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst (is non conform) indien deze niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wat mag een koper op grond van de overeenkomst verwachten? Dit hangt in de eerste plaats af van de inhoud van de overeenkomst. Met name de vraag met welk doel of voor welke bestemming iets is gekocht, is daarvoor van belang.

Bijzondere eigenschappen opnemen in de overeenkomst

De onroerende zaak dient de normale eigenschappen te hebben, en eventueel bijzondere eigenschappen wanneer dat in de overeenkomst is geregeld. Bijvoorbeeld: bij een opslagloods worden normale eigenschappen verwacht zoals wind, waterdicht, goed afsluitbaar en een goed berijdbare vloer. Indien de loods echter door koper zal worden aangewend voor opslag van kunst of brandkasten zal duidelijk zijn dat nadere eisen gesteld worden aan klimaatbeheersing of aan de draagkracht van de vloer. Daarover kunnen in de koopovereenkomst nadere afspraken gemaakt worden.

Mededelingsplicht en onderzoeksplicht

Welke eigenschapen een koper mag verwachten wordt uitgewerkt door de mededelingsplicht en de onderzoeksplicht. Verkoper dient uit zichzelf belangrijke gegevens met betrekking tot het pand te vertellen. Koper op zijn beurt mag alleen die eigenschappen verwachten waarvan hij de aanwezigheid niet behoeft te betwijfelen. Als hij twijfelt of zou moeten twijfelen, dient hij de verkoper vragen te stellen of onderzoek te verrichten. Dat is de onderzoeksplicht. De vraag rijst dan doorgaans of verkoper voldoende informatie aan de koper heeft verschaft zodat deze aan zijn onderzoeksplicht kan voldoen. De verhouding tussen de onderzoeksplicht en de mededelingsplicht is niet altijd duidelijk. Wel kan aangenomen worden dat indien de verkoper niet aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan (derhalve iets heeft verzwegen) een beroep op onvoldoende onderzoek door de koper niet meer op kan gaan.
Duidelijk zal zijn dat de inhoud van de koopovereenkomst in dit verband van zeer groot belang is.

Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met mr. Axel de Groot via telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten