home
“Meestal kiest de koper een notaris”

Notaris

Voor eigendomsoverdracht van een onroerende zaak is de tussenkomst van een notaris vereist. Het is gebruikelijk (doch niet verplicht) dat de koper de notaris kiest.

Wet op het Notarisambt

De functie, benoeming en taken van de notaris zijn geregeld in de Wet op het Notarisambt. De notaris is bij uitsluiting van alle anderen bevoegd (en daarom behoudens uitzondering ook verplicht) notariƫle akte op te maken waar deze in het rechtsverkeer vereist zijn.

Notaristarief

De vaste notaristarieven zijn inmiddels afgeschaft. Wel zijn er nog bepaalde maximumtarieven voor mindere draagkrachtigen bij bepaalde akten in de familiepraktijk.
Het is derhalve raadzaam om voorafgaand een offerte van de notaris te vragen.

Tuchtrecht

De Wet op het Notarisambt regelt ook het wettelijke tuchtrecht over de notaris en de kandidaat-notaris. Een klacht kan worden ingediend bij de bevoegde Kamer van Toezicht. www.notaris.nl

Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met mr Axel de Groot via telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten