home
“Ontbindende voorwaarden zijn geen
vrijbrief om van een overeenkomst
af te komen ”

Ontbindende voorwaarden

Het komt vaak voor dat er op het moment van het sluiten van de overeenkomst nog allerlei vragen en onzekere factoren zijn, waarvan afhangt of de overeenkomst door kan of moet gaan.

Voorbeelden van ontbindende voorwaarden

Denk aan de situatie dat de koopovereenkomst wordt gesloten, maar de directie van de onderneming die eigenaar is van het pand, nog goedkeuring dient te verlenen, of dat de koper een pand alleen wil verwerven wanneer hij een bouwvergunning krijgt voor bepaalde werkzaamheden. Zeer veel komt voor de financieringsvoorwaarde. De koper krijgt daarbij een bepaalde termijn na het ondertekenen van de overeenkomst, om de financiering van de koopsom rond te krijgen.

Het belang van een juist omschreven ontbindende voorwaarde

Het is van groot belang dat in de overeenkomst duidelijk omschreven wordt wat er van partijen verlangd wordt ten aanzien van het onderwerp waar de ontbindende voorwaarde over gaat. De ontbindende voorwaarde is immers geen vrijbrief om naar eigen goeddunken van de overeenkomst af te kunnen komen. De partij die een beroep op de ontbindende voorwaarde doet, moet in zijn algemeenheid (zeker wanneer dat in de overeenkomst is opgenomen) aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen om aan de voorwaarde te voldoen, bijvoorbeeld om de financiering te verkrijgen.

De tekst van de ontbindende voorwaarde is derhalve van groot belang voor de kans van slagen van een beroep erop.

Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met mr. Axel de Groot via telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten