Spring naar content

Advocaat Strafrecht en Jeugdrecht

Tot de klassieke strafzaken rekenen we gewelds- en vermogensdelicten, drugszaken en verkeersmisdrijven. Toch zijn ook zeer specialistische problemen zoals jeugd(straf)zaken, tbs-verlenging, ISD-procedures (Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders) en beklag- en beroepszaken voor gedetineerden onderdeel van het strafrecht. Net als de bijstand van verdachten op gebied van fraude, milieu- en economisch strafrecht.

Uw aanspreekpunt