home
Robert Polderman
“Iedere verdachte heeft recht op een
deskundig en betrokken advocaat”
Robert Polderman

Economisch strafrecht

De wet en regelgeving voor ondernemers wordt steeds ingewikkelder. Dit geldt ook op het gebied van strafrecht. Uw bedrijf kan te maken krijgen met strafrechtelijk onderzoek en eventuele strafvervolging, hetgeen mogelijk kan leiden tot een gang naar de economische strafrechter. Te denken valt aan zaken op het gebied van de Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming, Wet Arbeid Vreemdelingen, Warenwet en Arbeidsomstandighedenwet.

Wet op de Economische Delicten

In de Wet op de economische delicten (WED) zijn de straffen en maatregelen beschreven die door de economische strafrechter kunnen worden opgelegd. Naast gevangenisstraf, taakstraf of geldboete kan de stillegging van de onderneming worden bevolen. Ook kan de rechter de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel gelasten. Dit kunnen dus sancties zijn die het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen.

Laat u in een vroeg stadium adviseren

Het is van groot belang voor de onderneming dat in een vroeg stadium de mogelijke strafrechtelijke consequenties van de bedrijfsvoering worden beoordeeld. Zijn de juiste vergunningen en ontheffingen aangevraagd en verleend? Wat zijn mijn rechten en plichten als ondernemer als mijn bedrijf wordt onderzocht door justitie? Hoe verdedig ik mij in de rechtszaal? Allemaal vragen waarop u van de strafrechtadvocaten van Boddaert Advcoaten een duidelijk en deskundig antwoord kunt krijgen.

Neem nu nog contact op met mr. Robert Polderman via telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten