home
Robert Polderman
“Iedere verdachte heeft recht op een
deskundig en betrokken advocaat”
Robert Polderman

Internationaal Strafrecht

Ook in het buitenland kunt u te maken krijgen met strafrechtelijke problemen. In sommige gevallen is het mogelijk om een buitenlandse straf in Nederland te ondergaan. De wet die de strafoverdracht regelt is de Wet overdracht ten uitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). Meer dan 60 landen zijn bij dit verdrag aangesloten. Binnen de EU geldt een soortgelijke wet, de Wet wederzijdse erkenning en ten uitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS). Ook kunnen Nederlanders en andere mensen die in Nederland wonen overgedragen worden aan het buitenland. Er is dan sprake van uitlevering of overlevering. In vele gevallen is verweer hiertegen mogelijk en kan tevens worden afgesproken dat er terugkeergaranties worden gegeven door de verzoekende landen.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met onze gespecialiseerde advocaat, Robert Polderman, via telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten