home
Robert Polderman
“Iedere verdachte heeft recht op een
deskundig en betrokken advocaat”
Robert Polderman

Jeugdrecht

Jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar die een delict hebben gepleegd vallen onder het jeugdstrafrecht. Het jeugdstrafrecht kent afwijkende regels met betrekking tot vervolging en bestraffing. Vaak zijn er verschillende instanties betrokken bij het verdere strafproces, zoals de Jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming.

OTS en Uithuisplaatsingen

Jeugdigen kunnen ook te maken krijgen met civielrechtelijke maatregelen zoals een ondertoezichtstelling (OTS) uithuisplaatsing en gesloten plaatsing. Onze specialisten staan niet alleen de jeugdigen bij, maar ook de ouders die verweer willen voeren tegen deze maatregelen.

Combinatie strafrecht en civiel recht

In sommige gevallen is er sprake van een combinatie van strafrecht en civiel recht. De sectie strafrecht is gespecialiseerd in beide gebieden zodat altijd een juiste oplossing wordt bedacht die in het belang is van de jeugdigen.

Onze deskundige op dit gebied, mr. Robert Polderman, is bereikbaar via telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten